Handan Günay

Öğr. Gör. Handan Günay

Kimya Teknolojisi Programı

Two 5-hydroxyisophthalate complexes of nickel(II), formulated as [Ni(μ-Hhip)(2-hepy)2]n (1) and [Ni2(μ-Hhip)2(dap)4]n (2) (H3hip = 5-hydroxyisophthalic acid, 2-hepy = 2-(2-hydroxyethyl)pyridine, dap = 1,3-diaminopropane), have been synthesized and characterized by chemical and spectroscopic methods. The molecular structures of the complexes have been determined by single-crystal X-ray diffraction analysis. The Ni(II) centres have distorted octahedral geometries in both crystals. Furthermore, both complexes have 1D chain structures in which the individual chains are linked together via hydrogen bonds to give 3D frameworks. Evaluation of the complexes by the agar diffusion method showed that they have weak antibiotic activities against the tested microorganisms.

More >>

Burcu Savaş

Öğr. Gör. Burcu Savaş

Bankacılık ve Sigortacılık Programı

Çalışmada demografik bilgi formu, tüketicilerin diğer tüketicilerle etkileşimini belirlemek amacıyla araştırmacılar tarafından geliştirilen “Tüketici – Tüketici Etkileşimi Ölçeği (TT – E)” ve “Tüketim Davranışlarını Etkileyen Unsurlar Formu”, Erciş vd. (2007) tarafından geliştirilen “Tüketici Satın Alma Davranışı Faktörleri” ölçeği kullanılmıştır. Tüketici – tüketici etkileşim ölçeğinin geçerlilik ve güvenirliğini belirlemek için öncellikle açımlayıcı ve doğrulayıcı faktör analizleri uygulanmış, yapılan analizler doğrultusunda TT – E’nin tüketicilerin satın alma sonrası memnuniyet düzeyleri üzerindeki etkisini belirlemek amacıyla korelasyon ve hiyerarşik regresyon analizi uygulanmıştır.

Detay için tıklayınız >>

Murat Şahin 1

Öğr. Gör. Murat Şahin

Bankacılık ve Sigortacılık Programı

İran Araştırmaları Merkezi (İRAM) ile Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi (YBÜ) tarafından düzenlenen, Kuzey Afrika, İran ve Türkiye’de siyasi, sosyal, iktisadi ve güvenlik sorunlarının ele alındığı Kuzey Afrika, Türkiye ve İran’da Süreklilik ve Değişim Sempozyumuna üniversitemizden Öğr. Gör. Murat Şahin “21. Yüzyılda Türkiye-İran Ekonomik İlişkilerinin Boyutu” konulu çalışması ile katılım gerçekleştirdi.

Detay için tıklayınız >>