18.03.2015-6569 Sayılı Öğrenci Af Kanunu İle İlgili Duyuru

18.03.2015-6569 Sayılı Öğrenci Af Kanunu İle İlgili Duyuru

6569 Sayılı Öğrenci Af Kanunu İle İlgili Duyuru

26 Kasım 2014 tarih 29187 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 6569 sayılı kanunun Geçici 68. Maddesi kapsamında, Üniversitemizden 26 Kasım 2014 tarihinden önce ilişiği kesilen öğrenciler, 26 Nisan 2015 tarihine kadar başvurmaları halinde geçici 58. maddede yer alan esaslara göre öğrenciliğe kabulleri gerçekleştirilecektir.

6569 Sayılı Kanunun Geçici 68. Madde için tıklayınız.

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nın 6569 Sayılı Kanunun Uygulama Esasları için tıklayınız.

Başvuru Dilekçesi için tıklayınız.