Meslek Yüksekokulu Misyon ve Vizyon

Misyon
Bu yüzyılda çok çabuk değişen dünya koşullarında her türlü bilimsel bilgi ve beceri düzeyine sahip, halk sağlığı ve sorunlarına duyarlı, teknolojiyi kullanabilen, çağdaş, nitelikli, takım çalışması yapabilen, etik değerlere sahip, reel sektörün ihtiyaçlarına cevap verebilecek güvenilir ara elemanları yetiştirmektir.

Vizyon
Evrensel normlara sahip ve güven duyulan bir kalite anlayışı ile Eğitim ve Öğretimde Lider olmayı hedefleyen bir Meslek Yüksekokulu olmak.