Meslek Yüksekokulu Tanıtım

Meslek Yüksekokulu olarak misyonumuz, bu yüzyılda çok çabuk değişen dünya koşullarında her türlü bilimsel bilgi ve beceri düzeyine sahip, halk sağlığı ve sorunlarına duyarlı, teknolojiyi kullanabilen, çağdaş, nitelikli, takım çalışması yapabilen, etik değerlere sahip, reel sektörün ihtiyaçlarına cevap verebilecek güvenilir ara elemanları yetiştirmektir. Üniversite olarak evrensel normlara sahip lider bir eğitim anlayışını hedeflemekteyiz.

Dr. Öğr. Üyesi Seda ÖZTÜRK
Avrasya Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Müdür Vekili